Thứ Sáu, tháng 9 08, 2023

* Em đi

 Thì thôi em 
hãy đi đi!(*)
Gian nan đường vắng 
lắm khi qua rồi.
Buồn vui 
mấy khúc bèo trôi,
Vinh hoa chẳng mộng 
bồi hồi lòng ta.
Đẹp đôi 
tình nghĩa đậm đà,
Dung nhan thuở ấy 
chim sa cá trừng.
Thời gian biến động 
đã từng,
Em giờ điểm đỉnh 
trên vùng hồi xuân.
Ảnh fb Kiều Hương.
Yêu quý em 
ta điên khùng,
Vì ghen vì ngại 
còn không mỹ miều.
Em còn 
dào dạt hương yêu,
Tự nhiên cất bước 
theo điều đam mê.
Ta vui 
ngắm bóng chiều về…

(*) Ảnh minh họa Copied từ fb Kiều Hương!