Thứ Tư, tháng 9 20, 2023

* Chim se sẻ

 Nắng xuân 
như trốn đâu rồi, 
Sáng nay không thấy 
đứng ngồi viễn vông.
Hàng táo 
nở trắng là bông,
Gió đùa tơi tả 
mênh mông sân vườn. 
Ảnh fb bxl
Có con se sẻ 
lạc đường...
Lượn trong hoa trắng 
mùi hương ngọt ngào. 
Chập xòe đuôi cánh 
lao chao,
Gió đùa se sẻ 
biến vào trong sương. 
Dõi theo nó 
như lạc đường ...