Thứ Bảy, tháng 9 16, 2023

* Chim Đại Bàng

 Loài Đại Bàng (*) tinh khôn,
Mình chưa từng trông thấy,
Nhờ tin qua báo chí,
Khâm phục chúng hành thông!
Ảnh Internet 
Thượng đế ban tính năng,
Nhìn xa và trông rộng,
Qua đại ngàn lồng lộng,
Đầy thử thách gian nan.

Trải đời trong hiểm nguy,
Tồn tại một diệu kỳ…
Tuy mỗi loài có khác,
Sở hữu từng bản năng.

Sinh tồn cùng vạn thể,
Giáo dưỡng truyền chân tâm,
Đất trời vùng mênh mông,
Đạo nghĩa sống trong lòng!

(*) vào Google để tìm hiểu thêm về đời sống thật phong phú của loài chim Đại Bàng: bay cao, bay xa, chấp nhận thử thách, giáo dưỡng thế hệ sau qua thực tế cuộc sống, trung thành trong tình yêu, không ăn thịt con chết!