Thứ Hai, tháng 9 25, 2023

* Bồi bổ

 Xưa uống thuốc thì vội vội 
vàng vàng để tránh cay né đắng,
Còn giờ thì 
hớp chầm chậm theo từng ngụm 
nghe cay đắng chảy về đâu,
Thuốc từ cây cỏ 
trên đồng đất nhiệm mầu,
Cũng hữu duyên hữu dụng 
tương tác phục hồi năng lực tôi.
Ảnh fb bxl.
70 rồi còn quậy phá 
hủy hoại nhiều tất nhiên thôi.
Có cay đắng nữa cũng được 
không ngần ngại phải khước từ chi đâu…
Vẫn cứ cặp kề sát vai 
và cũng vẫn cứ tựa đầu,
Tiêu tan nhiều theo thuốc 
lắm nỗi ưu sầu riêng ta,
Khoẻ mạnh nhanh chóng lại sức 
rồi cũng cứ hoan ca,
Đèn màu, nhạc nhẹ, rượu mạnh la cà thâu đêm.
Thuốc này đồng loã với tánh tham…
Du lịch, ân ái… và còn những thơ!