Thứ Sáu, tháng 9 01, 2023

* Tri ân Mẹ

 Câu ca dao mẹ ru con 
ngày xưa ấy,
Đến bây giờ 
biến nhân thức thể là đây,
70 năm thấm thấu
chắc chưa đầy,
Con hằng mong thấy 
nụ cười tươi trên mi mắt!
Ảnh Bạch Xuân Thu
Dẫu cuộc sống 
vây quanh nhiều bẩn chật,
Những thăng trầm quấn chặt 
lấy thời gian,
Ca dao mẹ 
mãi mãi quý hơn vàng,
...và nhân thức muôn đời sau
-Tri ân Mẹ...