Chủ Nhật, tháng 9 03, 2023

* Bẻm liền

 … và như thế vài ba lần anh bẻm,
Em đến thăm xong hấp tấp ra về,
Gối chăn bông nước hoa mới em chê,
Quê một cục anh xếp chồng bực dọc,
Ảnh Internet 
Chìu chuộng nhau chứ phải đâu là khoe sức?
Sao lúc này xử sự thể khó lòng,
Hẳn không còn quý được nữa phải không?
Nhưng chinh phục đỉnh Everest em mong phải là…
Có khi Bẻm cũng đạt tích thăng hoa.