Chủ Nhật, tháng 9 10, 2023

* SUMO xuân 2023

 Nó muốn nói là 
nên dạo chút cho vui, 
Lạnh thì có lạnh 
nhưng sao cứ nhốt tôi trong nhà?
Chiều chủ nhật 
mọi người về sớm không la cà,
Sẵn sàng cho ngày mới 
cày la liệt cày...
Ảnh fb
Mình thông cảm 
SUMO rồi, 
Dắt chú nó dạo trong xóm 
đỡ ngày buồn thiu,
Chìu chuộng nó 
chút xíu lấy vui,
Nó tôi cùng cử động 
liên hồi bước đi,
Thấy bụi gai bên đường 
hay gốc cây,
Nó quan tâm đánh dấu 
lỡ khi lạc đường,
Mặt dớn dát 
xoay đổi chân sau nhất lên luôn,
Trông hiền 
và thật dễ thương chi lạ!