Thứ Tư, tháng 9 20, 2023

* Ms Srey

Người con gái gốc Khờ-Me hiền thục,
Em ra đời trên xứ sở Kangaroos,
Ba mẹ em đến đây từ khi PolPot và Hen Samrieng tạo ra màn diệt chủng!
Lắm gian nguy nhưng rồi cũng có được vài đôi sống sót...
Ảnh Nga Bach

Như chúng tôi nhờ sữa thịt và gió rừng chân chất của vùng đất cực nam hoang dã.
Không có nhiều ác thú,
Tình nhân ái yêu thương giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn lúc đầu và mãi trân trọng về sau...
Tha hương khó lòng thiếu người thân được quen biết nhau kể như là duyên hội ngộ!