Thứ Sáu, tháng 9 22, 2023

* Nắng về

 …rồi hôm nay cũng lại về,
Cho hoa táo nở trắng khoe trên đường.
Yêu yêu lắm vốn vô thường,
Sáng trong giá lạnh nắng vương nụ hồng.
Trời trong xanh ấm áp lòng…
Ảnh fb bxl
… và hôm nay đẹp vô ngần,
Mình nói đến Thức về Nhân nỗi niềm.
Nắng cho ánh sáng con tim,
Thông thông tuệ giác ở miền Nam Mô!
Vì kinh tạng nắng vỗ về…