Thứ Tư, tháng 9 06, 2023

* Bình tĩnh

 Nghỉ hưu rồi có đi tiêu 
cũng không nên hấp tấp,
Kẻo nhầm chuồng 
bị bắt phạt uổng tiền,
Thế nhưng 
chẳng vì sợ mất tiền,
Bị chê lão trí 
loạn ghiền thứ chi…
Ảnh fb bxl
Tuyến tiền liệt suy
nhiều khi gấp gáp,
Phải xả nhanh 
không thì thật khó lòng,
Già rồi rắc rối 
lắm thứ chuyện đau lòng,
Đến đâu cũng chú ý… 
nó nằm chốn nao.
Biết rồi bình tĩnh 
tự hào…