Thứ Năm, tháng 9 07, 2023

* Nhắn Vũng Nồm

Mùa này 
chắc còn gió Nam…
Thu sang rồi đó 
mình còn nhớ nhau.
Nằm nghe gió rít 
đêm thâu,
Đèn chong thấp thoáng 
thuyền câu con đò.
Ảnh Nhơn Lý 
Có ai ngờ 
như giấc mơ,
Lên thuyền một chuyến 
mịt mờ biển khơi.
Ta đi rồi 
em đi rồi,
Cuộc đời đến lúc 
nói lời chia ly.
Xót xa gì 
đau thương vì,
Vai buông gánh nặng 
xả khi kíp cần.
Nhớ quê 
nhớ đến mậu lần…
Đêm đêm thức giấc 
phân vân nỗi buồn.
Cơn gió Nam 
rít qua hồn…