Thứ Ba, tháng 9 05, 2023

* Còn đua…

 Nửa vòng trái đất, biển quê xa,
Cũng Thái Bình Dương mặn như là…
Cho cái không gian lòng rộng mở,
Người xưa vẫn dáng rực nền hoa…
Ảnh Bonnie
Gió của Ca-ly sóng Quy Nhơn,
Dịu mát Hawaii cơn bão nồm,
Chờ không mai rộn mùa xuân nữa, 
Cái yên lành ngự giữa đời riêng.