Thứ Sáu, tháng 9 15, 2023

* Em và xuân

 Bên cánh hoa mai đào,
Em mang về mùa xuân,
Bao nhiêu người thương mến,
Tình yêu và thiện cảm,
Ảnh Teresa 
Duyên dáng một dung nhan!
Nụ cười bên hoa nở…
Mai đào qua mùa tàn,
Em mãi cùng nhân gian…
Ta về hoa kịp nở,
Giữa Melbourne khô khan,
Giọng em ca dịu ngọt,
Vũ trường nào thân quen.
Trên cành mai đào nở,
Mùa nữa rồi xuân sang,
Lạc niệm vui muôn thuở,
Trong tình người miên man!