Thứ Tư, tháng 9 13, 2023

* Bến bờ xa xăm

 Đứng ở Nam băng dương 
nhìn ra hai phía, 
Về tây bắc phương
nơi ấy quê hương mình,
Phương bắc đông 
một dãy trời hồng,
Thấy người tắm nắng 
mà lòng rộn vui.
Ảnh Bonnie. 
Chẳng biết bao giờ 
mình mới thật vui?
...như như huyễn mộng 
đêm nào dưới trăng, 
...khi gã Cuội 
trả trâu rong,
Nhắm nghiền đôi mắt 
cung hằng Nguyệt Nga.
Ngày xưa nhút nhát, thật thà...
Thuyền trôi lỡ vận
 bến bờ năm châu,
Nào hay ai 
lạc về đâu,
Xa xôi ngần ấy 
thế rồi mãi xa!
Có thể không, ngày nẫu gặp qua...(*)

(*) cố tình dùng vài tiếng xứ nẫu cho vui!