Thứ Bảy, tháng 5 16, 2020

* Châu và Đối

Chiều em
tí xíu đi anh!
Làm gì mà cứ loanh quanh
làm gì...
FB. Châu và Đối.
Em đang được nè
mấy khi,
Tuổi mình có lúc
trôi đi khó tìm!
Thêm một bác sĩ
nữa nghen!