Chủ Nhật, tháng 5 24, 2020

* Phượng 2020

Bên nhà 
phượng nở rồi sao?
Tháng 5 nắng đẹp 
phượng chào gió nam.
FB. Phượng Qnhon.
Hanh hanh 
ta nhớ nắng vàng,
Nắng khô nước mát
cát tràn suối trong.
Nhà Cang (*)
nước chảy một dòng!

(*) địa danh suối nước ngọt trong Xóm Mới. Mùa khô phải ban cát để lấy nước còn mùa mưa thì nước xuống như suối.