Thứ Hai, tháng 5 18, 2020

* Giận thu

Ừ thì là giận lắm đó nghen!
Dù chắn che chi dạ nhũn mềm,
Tối qua ông đi đâu khuya vậy?
Tôi chờ mỏi quá đã ngủ quên.
Internet 
Mình nhích lại gần thêm chút đi,
Lỡ chén lên non khách cầm kỳ,
Sáng nay thu muộn công viên lạnh,
Đừng hờn chi chuyện ấy...nhiều khi...