Thứ Tư, tháng 5 27, 2020

* Không giận

Hôm nay nữa 
đủ 7 ngày chịu phạt,
Như người câm
tai điếc...và mắt mù,
Internet.
Giữa loài người 
trong châu thổ hoang vu.
Vội vã tìm ngay
một đề tài xướng bạt,
Thể hiện tâm hối tiếc
những sai lầm,
Không giận hờn
chuyện thế sự oái ăm,
Những oan ức cũng chẳng cần
ai hiểu thấu.
Tự chữa bệnh mình
là điều đáng quý!
U70 rồi
bất kiến tụng đình...(*)


(*) Lục thập bất kiến tụng đình của Đỗ Phủ (một nhà thơ người Tàu).