Thứ Bảy, tháng 5 09, 2020

* Thu muộn

Lánh dịch lúc này như trốn thu,
Thường thức quá khuya sáng ngủ bù,
Chẳng biết ngoài trời khi sương sớm,
Lắm mây mù hay lấm tấm giọt mưa thu!
Fb,bxl..
Muộn lắm rồi thu lá muộn vàng,
Muộn thâm thì úa muộn tan hoang,
Thân trơ trụi muộn còn luyến tiếc,
Chút nắng hạ vàng tưởng miên man!
Ríu rít chim kêu ngỡ lạc bầy,
Ráng chiều như dần khuất chân mây,
Trải đầy âm sắc hương của nhớ,
Của thuở nào chung núp bóng cây!
Muộn lắm rồi thu gió như về,
Rét mướt chừng phai nỗi đam mê...
Chẳng biết ngoài trời hơi sương xuống,
Mây còn mù che kín sơn khê!