Thứ Bảy, tháng 5 02, 2020

* Cá về

Thuyền về bến
cá đầy khoang,
Niềm vui lại đến rộn ràng
quê tôi.
Fb. Nhơn lý.
Quanh năm ròng rã
lộng khơi,
Săn, tìm, chận, bắt...
bao đời ruổi rong.
Con nước
khi đục khi trong!

Trông cá
tôi lại nhớ người,
Nhớ cha dầu dãi
một đời nắng mưa.
Nhớ mẹ
chẳng quản sớm khuya,
Cá về thuyền khẳm
chợ trưa chợ chiều.
Chân mềm sột soạt
nắng thiêu!