Thứ Bảy, tháng 5 30, 2020

* Trần Nghiêm Lệ

Nghiêm Lệ đây mà (*)
cô giáo ơi!
Tôi tuy đã luống tuổi
hưu rồi,
FB Nghiêm Lệ mod.
Vẫn mong cắp cặp 
theo đến lớp,
Chỉ để nhìn
cô giáo giảng bài thôi...

Cô dạy nhiều năm
ở trường này,(**)
Cũng từ
dạo ấy tôi đến đây,
Cô vô tình quá
nào đâu biết,
Đứa học trò
không tên lớp lạ thay!
Cứ đến rồi về
những năm qua,
Sáng sớm
tinh mơ đến chiều tà,
Thờ thẫn sân trường
không vào lớp,
Cứ thế mà
ngây dại giống trẻ thơ!
Cho đến
bây giờ đã nghỉ hưu,
Nghiêm Lệ cô nào
biết đến tôi,
Covid ngăn cách(***)
dòng liên hệ,
Lánh dịch nằm nhà
nhớ cô vui!
(*) Nghiêm Lệ là tên của cô giáo Trần Nghiêm Lệ.
(**) Trường Braybrook College.
(***) Covid 19 là tên WHO đặt cho Virus Vũ Hán TQ.