Thứ Ba, tháng 5 26, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (10)

Không thêm không bớt
nữa sao.
Nhìn đâu cũng những
mặt Ngao ngần này!(*)
Ảnh 2018 Phượt Kontum Vn.
Khà khà khà 
cười ngất ngây,
Đừng giận tao nhé
lúc này nhớ Ngao.
Đường xa...
lòng chợt nôn nao!

(*) Ngao là tên gọi của nhóm Phượt Quy Nhơn.