Thứ Năm, tháng 5 28, 2020

* Werribee Park

Cuối tuần
được nắng mấy khi,
Werribee Park (*)
người đi dập dìu.
FB. bxl.
Covidsafe (**)
hạn chế nhiều...
Đứng đi ngồi nghỉ...
cũng đều cách ly.
Mùa đông
Melbourne đẹp vì?

Vườn hồng
còn lại ít bông,
Trái mùa rụng ráo
trơ thân héo còm.
Hơn cả trăm loại
có tên,
Đỏ vàng trắng tím
hẹn đền mùa sau.
Bát ngát tươi
cỏ xanh màu!
(*)Công viên Werribee cách thành phố Melbourne 32 km về hướng tây.
(**)Chương trình an toàn trong mùa dịch Corona Vũ Hán (Trung Quốc).