Chủ Nhật, tháng 5 10, 2020

* Ngày Của Mẹ 2020

Mỗi một ngày
qua trong đời,
Là lần cảm tạ
ơn Người thân ta.
Fb. Bạch Yến.
Mẹ là
Bồ Tát tại gia,
Kho tàng đức đạo
hương hoa trường tồn.
Đầy phước hạnh
Mẹ của con!