Thứ Bảy, tháng 5 23, 2020

* Gái Nhơn Lý

Con gái Phước Lý (*)
như ri!
Chân cao dáng mỏng... 
so bì chi đâu.
Ảnh fb. Ngọc Liên.
Quen đời 
tần tảo biển dâu,
Ngại gì nắng dãi
mưa dầu xứ xa.
Niềm vui
đem gởi quê nhà...

Con gái Phước Lý
mặn mà,
Màu da bánh mật
thật thà có duyên.
Nhớ mùa trăng
nhớ chợ phiên,
Quê người vẫn nhớ
đến triền sóng xô.
Âm vang tiếng vỗ
xa bờ...


(*) Phước Lý là tên gọi cũ của Nhơn Lý ngày nay.