Thứ Ba, tháng 11 03, 2020

* Melbourne Cup 2020

 30 độ C nóng 
ngày Melbourne Cup,
15 năm 
mới ấm được như hôm nay,
Ảnh Google.
Có ngựa đua 
nhưng sân bãi vắng người,
Như còn sợ Covid 
ngấm ngầm đâu đó!
Mặc những ngày qua 
không còn lây nhiễm nữa,
Nhưng Victoria vẫn giữ luật 
giãn cách bình thường,
Aussie sợ lắm tai ương...
Tẩy chay Tàu Cộng 
con đường an dân!