Thứ Ba, tháng 11 17, 2020

* Nhớ bạn

 Chia sẻ cùng Mr Chúc Nguyễn Kh.11-Spqn Canada!

Bia rượu ê hề bạn hữu đâu?
Sáng đi trưa đến tối thêm sầu,
Ngày hè chăng nữa đêm chờ tuyết,
Cứ giọt sương buồn đọng mắt sâu,
Ảnh fb Chuc Nguyen.
Tớ đón hạ về, Bác chào đông,
Nắng cháy mây mù vẫn lạnh căm,
Vì đâu nên nỗi người mỗi cực,
Lê bước phong trần nhớ mông lung...