Thứ Hai, tháng 11 16, 2020

* Nhũng ngày giỗ lớn

 Năm nào cũng 
gắng về ngày giỗ...
...Nội và Cha gần nhau (*)
trong tháng mùa đông,
Ảnh fb bxl.
Xa xôi 
chẳng quản ngại lòng...
Mà nay COVID 
tạo vùng gió mưa!
Vaccine thử 
lại chưa phổ biến,
Hàng rào cao cách trở 
nhiều nơi,
Chơi vơi 
dòng thác giữa đời,
Đi về không đặng 
đứng ngồi không yên!
Qua hình gửi 
thấy rồi bên đó,
Mẹ và các em, các cháu
tất tả ngược xuôi,
Dồn về tự đường nhà cũ
đông vui,
Tình làng nghĩa xóm 
bao đời cố hương!
Biển động bão táp 
liên miên,
Khó khăn nghịch cảnh 
nhiễu phiền lòng ai!

(*) 28/9 Âm lịch giỗ Ông Nội, 13/10 Âl. Cúng Ông già.