Thứ Tư, tháng 11 25, 2020

* Cái iwatch ver. 5

 Khá khen thay cho cái iwatch của Apple,
Nó nhắc mình thở và cho hay nhịp tim bất thường,
Mình đang khỏe đi bộ trên đường,
Rung tay nó báo tim nhịp hơn 100 rpm phải dừng nghỉ ngơi.
Ảnh fb bxl
Tôi vâng lệnh tìm chỗ ngồi,
Để tránh té ngã hạ hồi tính sau.
Cảm nhận lòng ngực như ê và chút khó chịu bên trong,
Sau 10 phút nghỉ ngơi bên đường,
... tìm đến bác sĩ kiểm tra tim động đồ.
An tâm lên xe buýt về nhà.
“ Cảm ơn “
lời đến chiếc đồng hồ đeo tay!
Vượt qua được sự cố lần này,
Đề phòng, nghỉ dưỡng ... 
loại này linh đơn.