Thứ Sáu, tháng 11 20, 2020

* Tâm trí

Khổ thay tâm trí tôi,
Ăn ngủ cứ mãi đòi,
Trải qua mùa Covid,
Ngày dợt suốt 4 thời.
Ảnh fb bxl
Sáng trưa chiều tối ăn,
Không vào bếp nhọc nhằn,
Thì ra Mc Donald,
KFC cũng gần.
Hamburger đủ loại,
Bò gà cheese sà lách,
Pizza Ý hấp dẫn,
Khoai tây chiên thơm rần.
Hỡi ơi cái thân tồi!
Béo lắm béo thật rồi,
Làm sao kiềm chế được,
Thôi ăn và nghỉ chơi...
Muốn thôi ăn ngủ chơi,
Có được không vậy Trời,
Ngũ căn sinh ngũ dục,
Xé tâm can tơi bời!