Thứ Tư, tháng 11 18, 2020

* Op Shop

 Ngày mới qua Úc 
năm xưa,
Op Shop hợp phố
đi mua sắm đồ.
Ảnh fb bxl
Rẻ như cho
thứ họ thừa,
Với mình quý lắm...
đủ vừa túi tham.
Khi có chút đỉnh 
chẳng màng!

38 năm 
đã trôi mau,
Về hưu quay lại 
tìm màu thời gian.
Lại vào Op Shop 
lang thang,
Dạo quanh nhớ nhớ 
cửa hàng năm xưa,
Cũng còn 
những thứ cần mua!

Nhu cầu 
vật chất tinh thần,
Không bao giờ dứt 
lại cần bổ sung.
Thứ hôm nay 
không ai dùng,
Lạ thay không thể 
thiếu trong lòng mình.
Thế là
Op Shop văn minh!