Thứ Năm, tháng 11 12, 2020

* Anh Tám

 Có gì buồn không 
anh Tám ui,
Hay là anh 
đang nhớ đến tui,
Ảnh fb Trần Đình Tín.
Một năm rồi hén 
không về bển,
Để anh rầu 
ngồi rỉ ỉ oi !
Trời nắng 
một mình ly nước chanh,
Cái gu tui biết 
của tụi mình,
Giãn đơn 
không cầu kỳ bia rượu,
Mát mẻ giải khuây
khỏe sự tình!