Chủ Nhật, tháng 11 29, 2020

* Đứng dậy

 Tuổi còn thơ vấp ngã 
ba mẹ là người nâng con dậy,
Trưởng thành rồi nếu có 
ai sẽ là kẻ bên con,
Ânh Google.
Người bạn đường 
hay xã hội đoái thương,
Giúp đỡ nhau 
có lắm phương chọn lấy...
Và như thế 
nhiều khi là cạm bẫy,
Đưa con vào tăm tối 
lối vong thân,
Ảo ảnh kia 
là cải cách là văn minh,
Nhưng sự thật 
con chưa hề biết đến.
Sẽ ngỡ ngàng 
khi vô minh là bến,
Tội lỗi mang 
và tội nghiệp chất đầy...
Có thể nào thoát khỏi 
lưới đã vây,
Sớm định kiến để được màu 
chánh giác!
Danh sắc dục 
thứ vô cùng tàn ác,
Có thể hại người 
với luận điểm vị tha,
Chánh tư duy 
làm tinh sáng tâm ta,
Dựa vào chính con 
pháp làm nên người thức tỉnh!