Thứ Sáu, tháng 11 27, 2020

* Đốt mỡ bụng

 Khổ cho cái thân tôi,
Bụng bự chi vầy trời,
Có ai thương đâu chớ,
Đầu chân khúc thịt lòi!
Ẩnh Internet.
Đốt cho mỡ tan nhanh,
Đầu giữa chân mảnh tanh,
Có khi là dễ ngó,
Còn hơn cái bụng phình!

Ghế cao củi chất cao,
Ngọn lửa theo thì thào,
Bụng ơi là anh bụng,
Sớm tiêu hao mỡ nào!