Thứ Sáu, tháng 11 06, 2020

* Victoria 0-0...3

 7 ngày liên tục không nhiễm lây,
Toàn thể trong bang Victoria này,
COVID điên cuồng không còn nữa,
Hay là biến dạng trốn đâu đây!
Ảnh Newspaper
Thận trọng đề phòng hậu COVID,
Vaccine chưa hiệu lực dùng ngay,
Cần chút thời gian tăng thử thách,
Gắng công rồi tránh được hiểm nguy.