Chủ Nhật, tháng 11 01, 2020

* Thả diều

 Tôi mơ về lại con đường cũ,
Có dáng em gầy với gió xuân...
Có bóng con diều cao trên dốc,
Mùi thân trần và sóng mông lung!
Hít thở thật vui mơ thấy vui,
Chứ chắc gì em nhớ đến tôi,
Muôn thuở tháng năm không bến đợi,
Tôi vẫn còn em của một đời!