Thứ Năm, tháng 11 19, 2020

* Trường tôi SPQN

 Trường xưa
còn lại gì đâu?
Có chăng dư ảnh 
một màu nhớ thương.
Ảnh fb. Khanh Nguyen.
Tên đã thay 
biển đã nhường,
Tình ai còn nỗi vấn vương 
gọi về!
Hàng dương 
chiều tím cơn mê...

Nay trường 
còn lại gì đây?
Dư âm tiếng sóng 
những ngày ôn thi.
Gió nam gió bấc 
rù rì,
Ngọn nồm khoan nhặt
ngã chi bạc đầu.
45 năm 
đã tìm nhau...

Những tìm đâu 
mãi về sau,
Cùng nhau chôn chặt 
nhịp cầu tan hoang.
Không Đồ Bàn 
một triều vương,
13 khoá học 
môi trường hạnh thông.
Khoa học-Khai phóng-Nhân văn!