Thứ Ba, tháng 11 10, 2020

* Thế giới Covid

 Cho đến hôm nay 
vẫn lan tràn,
Âu Mỹ 
nằm trong luồng bất an,
YouTube Đinh Quang Anh Thái.
Chết chóc nhiễm lây 
từ Vũ Hán,
Hiểm độc thay nhân loại 
nỗi kinh hoàng,
Vaccine 
thử nghiệm đã thành công,
Tin tức sáng nay 
thật vui mừng,
Từ Mỹ 
chuyển ra toàn thế giới,
Covid 19 này đến lúc 
phải cáo chung!