Chủ Nhật, tháng 11 15, 2020

* Victoria 0-0...4

 Đã hơn 2 tuần 
Victoria không có ca nào lây nhiễm nữa,
Nhưng khẩu trang 
mọi người chấp hành luật phải mang,
Ảnh fb bxl.
Ra đường 
khoảng cách cự ly giữ hàng,
Tin rằng
COVID sẽ đầu hàng chúng ta!
Ngày thật vui 
đến không còn xa...
Úc châu mở cửa cả nhà giao lưu!