Thứ Bảy, tháng 11 21, 2020

* Cherry Farm

Lên farm hái trái 
cherry,
Rong chơi giải tỏa 
bực vì Corona.
Ảnh fb bxl
Cherry chín đỏ
quằn cây,
Dòn ngon ngọt lựng 
nghe khuây khỏa lòng.
Những dòng xanh ngát 
mênh mông!

Hôm nay trời chắc 
không mưa,
Nắng thường gay gắt 
cũng chưa nguyên hình.
Lê chân 
xuyên suốt luống giồng,
Cherry giỡn cợt 
mà lòng vui vui,
Đoàn người hái
rộn tiếng cười...

Trong nhóm ấy 
có em tôi,
Tay thoăn thoắt nhặt 
đầy rồi thúng đong.
Hớm hỉnh 
giấu mặt vào trong,
Lúc tôi đưa máy 
chụp vòng nhánh cao.
Mắt tròn xoe
cherry sao!

Hương Cherry thơm 
ngào ngạt,
Phảng phất đây đó 
tràn vào nắng mai.
Tôi bước chậm 
như tìm ai,
Như sợ chúng sẽ 
tàn phai bất kỳ.
Tham lam hít giữ 
một khi!

Lên farm tìm 
hái Cherry,
Cũng mong nhặt cái 
xuân thì còn không,
Những bon chen 
chẳng hoài mong,
Lá xanh trái đỏ 
lồng trong trái đời.
Chiều tàn 
bóng cũng xa khơi!