Chủ Nhật, tháng 11 08, 2020

* Em bây giờ

 Em bây giờ 
có còn như thế đó,
Hay đã là sao hả 
biết là sao?
Ảnh Thanh Trà.
5 năm rồi 
biền biệt nơi nao,
Dẫu bên đó 
chồng và con bên đó!
Ta viết thêm câu 
nhớ thời bỏ ngõ...
Cứ ngại ngần 
em trong nét kiêu sa,
Cái vô tư 
như rất thần thà,
Đến vũ trường vui 
chứ không hề chi khác.
Chỉ thế thôi 
lòng ta đã nát,
Rồi 5 năm sau như dòng nước 
vẫn trôi êm ...