Thứ Bảy, tháng 11 28, 2020

* Phượng tím 2020

 Phượng lại nở 
cho tôi mùa hạ nữa,
Cảm ơn Melbourne 
lòng rộng mở cưu mang,
Ảnh fb bxl,
Bao nhiêu năm 
bao quán trọ bên đàng,
Bao nhiêu nữa 
đất trời cho tôi được?
Tham sân si...
luân hồi muôn kiếp trước,
Đến khi nào mới 
buông xả hỷ an?
Mùa phượng tím 
ve trên ngàn không tiếng gọi.
Và trong tôi tội lỗi 
mãi đong đầy,
Mê sắc phượng mê thôi 
dầu tím, đỏ,
Phượng và em 
và phượng cũng là em...