Thứ Hai, tháng 11 02, 2020

* Nẫu rầu

 Đã 2 năm rồi mấy O ơi!
Có O nào còn nhớ đến tui.
Sống lần sống lũi qua mùa dịch,
Vũ Hán Cộng Nô nợ loài người!
Ảnh fb Hoan Võ.
Đã 2 năm xa biệt trời Âu,
Tui về châu Úc khó gặp nhau,
Nhớ nhung tin nhắn qua Facebook,
Có đủ cho vơi bớt... nẫu rầu!