Thứ Tư, tháng 11 11, 2020

* Công lý

 Ô hay 
công lý là gì nhỉ?
Của quốc liên 
mà lại có chỗ cho Bắc Kinh,
Ảnh RFI.
Mới hay 
thế thái điêu linh,
Trọng khinh phải trái 
chẳng phân minh gì!
Biển Đông, 
Biển Hoa Đông, Đài Loan, 
Nội Mông, Ngư Nhuy Nhĩ,
Tây Tạng,
Đem quân cướp giữ 
công lý gì? ở đâu?
Lầm than này 
hận đến ngàn sau!