Chủ Nhật, tháng 11 01, 2020

* Dị Thường

 SUMO chóng lớn tôi chóng già,
Hai thứ chóng này chong chóng ta,
Tìm xem có nghịch chi lý ấy,
Phải cái tài lạnh lợi không nha...
Ảnh fb bxl.
SUMO thích nịnh mọi người quen,
Bồng nó nằm yên chẳng quấy phiền,
Biết sủa tiếng to khi người lạ,
Để rồi cào quấu vẫy đuôi quen.
Nó biết mình thương càng dễ thương!
Người biết mình thương lắm dị thường!