Thứ Tư, tháng 11 11, 2020

* SUMO 14

 Chiều nay chủng ngừa 
lần hai,
SUMO mệt lã 
họa tai kiếp nào.
Fb bxl 
Nằm im 
chẳng muốn mừng chào,
Khoanh đuôi thun cổ 
lười vào chuồng trong,
Tội nghiệp 
chẳng thiết uống ăn!

Cố gắng 
qua đêm nay thôi,
Ngày mai sẽ khỏe 
và trời ngừng mưa,
SUMO lại
chạy vui đùa,
Như ngày nắng ấm 
giữa trưa sân nhà,
Ai cũng cưng 
nó thật thà...