Thứ Hai, tháng 11 30, 2020

* SUMO 17

 * Buổi tối
Tối nay ai cũng bận ra ngoài,
Còn lại trong nhà nó với tôi,
SUMO không muốn trong chuồng ở,
Cứ ngóng chờ người tới đùa vui.
Ảnh fb.bxl.
Nó buồn thất vọng chẳng ai lo,
Khoảnh khắc nằm lăn ngáy khò khò,
Tôi chợt cảm thông anh bạn nhỏ,
Cũng xéo về phòng ngáy kho kho!

* Buổi sáng 
Ngủ lắm cho nên cứ béo phì,
Như là bụng Bụt cái biết đi,
Cách nào giữ được chân dung đẹp,
SUMO liền hẹn thể dục thi!
Thể dục trò chơi tớ thua mầy,
Nằm ì không chắc ta thắng mi,
Chạy nhanh thì hẳn mầy hơn tớ,
Ngâm vịnh Đường thơ tớ chẳng bì...