Thứ Sáu, tháng 5 31, 2024

* Chia tay mẹ

 Sáng nay mẹ lại 
không ra bàn ăn,
Để như mọi ngày được 
tám chuyện đêm qua,
Ngồi dậy khó khăn 
động tác bơ thờ,
Dặn mình đi Úc 
đến giờ cứ đi…
Ảnh Yến Bạch
Lòng băn khoăn ưu tư 
vì…
Những ngày xa vắng 
cái gì nữa đây?
Thời gian 
mai một hao gầy,
Thời gian giành chốt 
những quy luật đời.
Buồn chơi vơi…
Chiều dần trôi…
Sợ lo quá đi thôi!

Google dịch:

Mom came again this morning 
don't go to the dining table,
Let it be like every day 
chatting about last night,
Difficulty sitting up 
gesture of worship,
Now I'm going to Australia 
Time to go again...
Feeling anxious and worried 
because…
Days away 
what else is this?
Time 
tomorrow you will lose weight,
Time to win the pin 
the rules of life.
Bored of playing…
The afternoon gradually passes…
I'm so scared and worried!