Chủ Nhật, tháng 4 14, 2024

* Với gọi

 Đưa tay 
với tới mặt trời,
Mắt nhìn lơ đễnh 
như người chẳng mong.
Xin lần thử vận 
đục trong,
Cái hư cái thực 
cái vòng thực hư.
Ảnh Lê Tự Tín
Nóng kia 
thiêu chảy thân người,
Thể nào tiêu huỷ 
giọng cười mỉa mai.
Nắm tro tàn 
vết sẹo tươi…

Google dịch:

Give me your hand
reaching for the sun,
Eyes look absent-minded
like someone who doesn't expect it.
Please try your luck
opaque,
The unreal and the real
The ring is real or not.
That's hot
burning human bodies,
How to destroy?
sarcastic laugh.
Hold the ashes
fresh scars…