Thứ Bảy, tháng 4 13, 2024

* Nụ hôn

 Anh vẫn chưa được hôn em,
Này râu ria dài đến cổ,
Tóc trắng phau người tiên giới,
Thuở ban đầu chưa hôn em?
Ảnh funny app.


Dẫu biết gửi được cho em,
Là mời mọc đi vào ngỏ,
Lối của hai người chung ngõ,
Cung đường hạnh phúc đầu đời!

Em đã biết anh cũng biết,
Như là không thể thiếu nhau,
Thế vì sao đã vì đâu?
Giờ vẫn vậy chưa hôn nhau!

Tưởng như đơn giản sao không?
Đến 70 hỏi thật lòng,
Tình yêu ban đầu còn đó,
Vì sao ngần ngại gió mưa…

Nơi đó nửa vòng trái đất,
Không cùng thức ngủ giữa khuya,
Anh thao thức 70 năm?
Sao em chuyện ấy chưa lần…

Google dịch:

I haven't kissed you yet,
This beard and mustache reach down to the neck,
The white hair of a fairy,
Didn't kiss you in the beginning?

Even if I know I can send it to you,
Is an invitation to enter the door,
The path of two people sharing the same alley,
The first happy road in life!

I knew you knew it too,
As if indispensable to each other,
So why why?
Still haven't kissed yet!

Seems simple, doesn't it?
At 70 ask honestly,
The first love is still there,
Why hesitate to wind and rain...

That place halfway around the world,
Don't wake up and sleep in the middle of the night,
You lay awake for 70 years?
Why have I never had that story before...